Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wspierać ucznia w sytuacji kryzysowej?Program:
1. Kryzys i sytuacja kryzysowa.
2. Osoba w kryzysie – zachowanie i emocje.
3. Interwencja kryzysowa w szkole.

Terminy realizacji:
20-01-2022 w godz. 9.30-11.45

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka