Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wspomagać ucznia z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w szkole? (warsztaty)Program:
  1. Techniki postępowania w przypadku zachowań trudnych.
  2. Zastosowanie systemu żetonowego w pracy z uczniem z autyzmem.
  3. Współpraca z rodzicami ucznia z autyzmem.
  4. Jak wzmacniać ucznia w szkole?

Terminy realizacji:
15-03-2019 w godz. 14.45-18.00
16-03-2019 w godz. 8.00-15.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Julita Migdał-Gadaj, trener terapii behawioralnej