Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak z powodzeniem realizować program doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty)Program:
  1. Tworzenie i realizacja programu doradztwa w szkołach ponadpodstawowych.
  2. Metody i narzędzia pracy - scenariusze zajęć, ćwiczenia, testy.

Terminy realizacji:
23-11-2019 w godz. 9.00-14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy, doradcy zawodowi
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Agata Antkowska