Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole? (warsztaty)Program:
1.Agresja i przemoc rówieśnicza
2.Cyberprzemoc rówieśnicza - jak ją rozpoznać
3.Świadek przemocy rówieśniczej - jak pracować z uczniami?
4.Metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
5.Zastosowanie Metody Wspólnej Sprawy w praktyce szkolnej

Terminy realizacji:
16-11-2022 w godz.
24-11-2022 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka