Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jaka dziś pogoda? - pomiary wybranych składników pogody

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305