Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków
Terminy realizacji:
24-10-2019 w godz. 13:50-14:50

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Monika Koszyńska