Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jedzenie na myślenie (seminarium)Program:
1. Rola ruchu i aktywności w pracy mózgu
2. Właściwa dieta kluczem do efektywnej pracy mózgu
3. Dlaczego produkty z cukrem podrożały?


Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Ewa Olejnik