Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Język ukraiński na platformie Duolingo (warsztaty)



Program:
1.Funkcjonalności platformy
2.Zakładanie konta i praca na platformie
3.Tworzenie społeczności uczącej się

Terminy realizacji:
12-10-2022 w godz. 15.00-17.15

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Anna Puścińska