Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Każdy nauczyciel doradcą zawodowym (warsztaty)Program:
  1. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole.
  2. Predyspozycje i uzdolnienia uczniów.
  3. Preorientacja i orientacja zawodowa w szkole.
  4. Elementy doradztwa na lekcjach.
  5. Ścieżki edukacyjne i zawodowe uczniów.


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński