Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kierownik wycieczek szkolnych - o czy powinien pamiętać (kurs)Program:
  1. Przepisy prawa dotyczące organizacji krajoznawstwa i turystyki w szkole.
  2. Organizacja wycieczek szkolnych.
  3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Terminy realizacji:
19-10-2019 w godz. 08.00-16.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka