Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Klub nauczycielski ,,Po lekcjach" - spotkanie z Dariuszem Jabłońskim (seminarium)Program:
Film jako narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej w szkołach. Projekty, kompetencje, talenty, rozwój. Dzieło filmowe i jego twórcy.
Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Łańcucka