Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnejProgram:

Proste programowanie wizualne w nauczaniu wczesnoszkolnym

Kodowanie i programowanie bez komputera w nauczaniu wczesnoszkolnymCena: 50,00 zł zł
Adresat: nauczyciele I etapu edukacji, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Irena Kaczmarowska, Alicja Przytomska-Pietrzak