Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kolorowe zabawy z książką, chustą i tunelem animacyjnym

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze