Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Komiks - inny wymiar książki

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze