Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Komunikowanie się ludzi - dawniej i dziś

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305