Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Komunikowanie się ludzi - dawniej i dziś

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze