Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się uczniów (warsztaty)Program:
1.Autonomia - stopniowy rozwój samodzielności ucznia
2.Odnajdywanie i poszukiwanie wiedzy w procesie uczenia się
3.Korelacja treści
4.Krytyczne myślenie

Terminy realizacji:
24-05-2022 w godz. 15.30-17.45
02-06-2022 w godz. 15.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Patryk Krzemiński