Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Konstruowanie i modyfikacja programu nauczania w szkolnictwie branżowym (warsztaty)Program:
1.Podstawy prawne funkcjonowania programu nauczania
2.Jak prawidłowo stworzyć program nauczania na podstawie podstawy programowej
3.Funkcjonowanie zespołów nauczycielskich opracowujących program nauczania


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński