Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Konstruowanie i realizacja programu preorientacji zawodowej dla przedszkolaProgram:

Podstawa prawna preorientacji zawodowej w przedszkolu

Tworzenie programu i planu preorientacji zawodowej w przedszkolu 

Metody realizacji programu preorientacji zawodowej w przedszkolu 

Współpraca z rodzicami oraz  instytucjami wspierającymi w zakresie doradztwa zawodowego


Terminy realizacji:
30-10-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 40 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska, Jolanta Kolibowska