Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Konstruowanie programu nauczania doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 (warsztaty)Program:
  1. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz opracowywania programu nauczania.
  2. Zakres merytoryczny programu nauczania doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Zasoby internetowe w doradztwie zawodowym.
  4. Narzędzia szkolnego doradcy zawodowego.
  5. Tworzenie programu nauczania.

Terminy realizacji:
11-09-2017 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska, Dorota Łańcucka