Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Korzystanie z własności intelektualnej w szkole, pracy i życiu prywatnym





Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305