Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kosmicznie ze Scottim - wykorzystanie gry planszowo-mobilnej Scottie Go!

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305