Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywne pisanie na lekcjach języka niemieckiego (seminarium)



Program:
1.Proces kreatywnego pisania w języku niemieckim
2.Rozwijanie umiejętności pisania za pomocą gier językowych
3.Aktywizowanie uczniów poprzez pisanie tekstów
4.Rozwijanie sprawności pisania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Terminy realizacji:
03-02-2022 w godz. 15.30-17.45
10-02-2022 w godz. 15.30-17.45

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Patryk Krzemiński