Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywni w sieci - sieć współpracy nauczycieli wdrażających innowacje pedagogiczne
Terminy realizacji:
02-06-2020 w godz. 15.15-17.45

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Lena Tkaczyk