Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII (warsztaty online)Program:
1. Kreatywnie - czyli jak?
2. Praca z filmem
2. Komiks
3. Kodowanie - Scratch
4. TIK
5. „Magiczny Dywan”

Terminy realizacji:
26-10-2021 w godz. 15.00-18.00
09-11-2021 w godz. 15.00-18.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski