Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie o historii regionu (seminarium)Program:
  • Lokalne i regionalne inspiracje
  • Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
  • Tożsamość a poczucie tożsamości
  • Zasoby kulturowo - historyczne w sieci

Terminy realizacji:
18-02-2021 w godz.

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Łańcucka