Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym (warsztaty)Program:
  1. Charakterystyka pojęć: twórczość i innowacyjność i ich zastosowanie w szkole.
  2. Metody twórczego i innowacyjnego myślenia i działania w kształceniu zawodowym.
  3. Wykorzystanie twórczego i innowacyjnego myślenia i działania w praktyce edukacyjnej.

Terminy realizacji:
28-03-2019 w godz. 10.00-15.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński