Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywny nauczyciel - forum wymiany doświadczeńProgram:

spotkania stacjonarne:

16.11.2017, godz. 15.00 - 18.00

31.05.2018, godz. 15.00 - 18.00

praca online: 17.11.2017 - 30.05.2018Prowadzący: Ewa Olejnik