Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Krytyczne myślenie na biologii (kurs blended learning)Program:
  1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych
  2. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji danych oraz prowadzenia dyskusji na temat wyników doświadczeń i obserwacji

Termin:
16.11.2020 - 30.11.2020Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk