Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształcenie branżowe uczniów z SPE (seminarium)Program:
1. Diagnoza i wsparcie uczniów i ich rodziców z  w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Monika Stepa - specjalista zewnętrzny