Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych (warsztaty)Program:
1.Realizacja podstawy programowej a kształcenie kompetencji kluczowych
2.Projekt między przedmiotowy w kształceniu kompetencji kluczowych


Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Tamara Kozikowska