Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształcenie kompetencji naukowo-technicznych na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Wstęp teoretyczny do metody badawczej.
  2. Nauczanie przez dociekanie naukowe.
  3. Projektowanie własnych, prostych doświadczeń.

Terminy realizacji:
02-12-2017 w godz. 10.00 - 15.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska, Ewa Olejnik