Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1.Kompetencje kluczowe a preambuła podstawy programowej
2.Metody kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasa I-III szkoły podstawowej
3.TIK w kształtowaniu kompetencji kluczowych
4.Bank ćwiczeń i zadań kształtujących kompetencje kluczowe na lekcjach języka angielskiego

Terminy realizacji:
17-01-2023 w godz.

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Joanna Piernikowska