Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych służących integracji społeczności szkolnej (seminarium)Program:
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Model komunikacji wg Shannona i Weavera
• Analiza zasad komunikacji werbalnej z zakresu sprawności mówienia – test autodiagnostyczny
• Analiza zasad komunikacji werbalnej z zakresu sprawności słuchania – test autodiagnostyczny
• Zasady przygotowania do trudnej rozmowy
• Zasady komunikacji z osobami roszczeniowymi
• Zasady dobrej komunikacji
• Analiza zasad komunikacji niewerberbalnej wg S.P. Morreale
• Kanały sensoryczne w komunikacji, preferowane modalności sensoryczne
• Określenie własnego kanału komunikacji - test autodiagnostyczny
• Asertywność. Analiza wybranych przykładów strategii asertywnych – „zacięta płyta” oraz „odpowiedź odmowna”


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: specjalista zewnętrzny