Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształtujemy postawy obywatelskie i prowspólnotowe w szkole podstawowej, czyli o WOS w nowej odsłonie (forum dyskusyjne)Program:
  1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 szkoły podstawowej.
  2. Ciekawe rozwiązania związane z realizacją treści podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.

Terminy realizacji:
18-05-2018 w godz. 14.45 - 18.00

Cena: 40,00 zł
Adresat: nauczyciele WOS szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński