Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kształtujemy postawy obywatelskie i prowspólnotowe w szkole podstawowej, czyli o WOS w nowej odsłonie (forum dyskusyjne)Program:
  1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 szkoły podstawowej.
  2. Ciekawe rozwiązania związane z realizacją treści podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.


Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele WOS szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Dorota Łańcucka, Maciej Krzemiński