Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kto czyta nie błądzi? - Jak pomóc uczniom czytać w języku angielskim (warsztaty online)Program:
1.Teoretyczne podstawy czytania
2.Rodzaje tekstów
3.Wymagania egzaminacyjne
4.Fazy pracy z tekstem
5.Kontekst kulturowy
6.Czytnik immersyjny
7.Uczeń z dysleksją. Jak mu pomóc czytać?
8.Mobile mediated glosses

Terminy realizacji:
24-01-2022 w godz. 10.00-11.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski