Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kuferek tajemnic, czyli narzędzioteka nauczyciela na czacie (warsztaty)Program:
1. Poznanie programów i aplikacji do pracy zdalnej i stacjonarnej
2. Przygotowanie własnych ćwiczeń z wykorzystaniem co najmniej 3 z poznanych


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska