Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis jako narzędzie pracy e-nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Praktyczne wykorzystanie zasobów i możliwości platformy Edupolis.
  2. Zasoby regionalne platformy Edupolis.
  3. Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach wirtualnej gry miejskiej.
  4. Narzędzia i aplikacje ułatwiające organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Terminy realizacji:
23-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
24-03-2018 w godz. 09.00 - 13.30

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Agata Safian
Prowadzący: Agata Safian, Joanna Grabowska, Marcin Ćwikliński