Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis jako narzędzie pracy e-nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Praktyczne wykorzystanie zasobów i możliwości platformy Edupolis.
  2. Zasoby regionalne platformy Edupolis.
  3. Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach wirtualnej gry miejskiej.
  4. Narzędzia i aplikacje ułatwiające organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Terminy realizacji:
17-03-2018 w godz. 9.00 - 13.00
24-03-2018 w godz. 9.00 - 13.00

Cena: 100,00 zł
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Agata Safian
Prowadzący: Agata Safian, Joanna Grabowska, Marcin Ćwikliński