Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (kurs doskonalący)Program:
Program zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
1. Planowanie pracy wychowawczej
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy
4. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia
5. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
6. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Terminy realizacji:
28-05-2022 w godz. 9.00-16.00

Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka