Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs języka migowego - I poziom (kurs stacjonarny)Program:
  1. Podstawowe wiadomości o języku migowym.
  2. Daktylografia.
  3. Ideografia.
  4. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z osobami niesłyszącymi w formie poznanych znaków języka migowego - konwersacje.


Cena: 450,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 106
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Katarzyna Migdalska