Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kierowników wycieczek szkolnych (kurs stacjonarny)Program:
  1. Przepisy prawa dotyczące organizacji krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
  2. Organizacja wycieczek/imprez szkolnych.
  3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Terminy realizacji:
14-04-2018 w godz. 8.00 - 16.00

Cena: 100,00 zł
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka