Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kierowników wycieczek szkolnychProgram:
  1. Przepisy prawa dotyczące organizacji krajoznawstwa i turystyki w szkole.
  2. Organizacja wycieczek szkolnych.
  3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Terminy realizacji:
18-05-2019 w godz. 8.00-17.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka