Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatąProgram:

Kurs jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.
Program kursu:

  1. Przywództwo edukacyjne w szkole
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
  4. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  5. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  6. Zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu. 

 Cena: 1 520,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele spełniający warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
Liczba godzin: 210
Kierownik formy: Ewa Olejnik