Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawnąProgram:
  1. Pedagogika specjalna
  2. Oligofrenopedagogika
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji
  4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej
  5. Warsztaty umiejętności interpersonalnych


Cena: 1 060,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w placówce specjalnej, posiadający wykształcenie min.średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle-przemyśle
Liczba godzin: 150
Kierownik formy: Dorota Łańcucka