Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą - rekrutacja zakończonaProgram:

Program kursu:

  1. Przywództwo edukacyjne w szkole;
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
  4. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
  5. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
  6. Zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.                                                                                              

Po ukończeniukursu  każdy z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591)


Terminy realizacji:
21-06-2019 w godz. 14.00-18.00

Cena: 1 520,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele spełniający warunki określone w Rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017, poz. 1597)
Liczba godzin: 210
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik