Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawnąProgram:

Program kursu:

  1. Pedagogika specjalna;
  2. Oligofrenopedagogika;
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji;
  4. Ortodydaktyka szkoły zawodowej;
  5. Warsztaty umiejętności interpersonalnych.

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591)Cena: 1 060,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w placówce specjalnej, posiadający wykształcenie min.średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle-przemyśle
Liczba godzin: 150
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka