Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży (kurs doskonalący)Program:
Program zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
1.Planowanie pracy wychowawczej
2.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy
4.Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia
5.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
6.Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Terminy realizacji:
03-06-2023 w godz.

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, ratownik medyczny