Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs online: Realizacja programu doradztwa zawodowego - narzędzia i metody pracyProgram:
1. Blok informacyjny
2. Metody
diagnozowania zasobów oraz predyspozycji ucznia – narzędzia diagnozujące
3. Poradnictwo grupowe. Scenariusze lekcji z zakresu
orientacji zawodowej.
4. Zasoby internetowe w doradztwie zawodowym.


Terminy realizacji:
27-11-2017 w godz. 2017.12.15
06-12-2017 w godz. 10.00 - 14.00
06-12-2017 w godz. 10.00 - 14.00

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska