Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs online: Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwojuProgram:

1. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole.
2. Predyspozycje i uzdolnienia uczniów.
3. Preorientacja i orientacja zawodowa w szkole. Elementy doradztwa na lekcjach.
4. Ścieżki edukacyjne i zawodowe uczniów.


Terminy realizacji:
22-01-2018 w godz. on-
11-02-2018 w godz. -line

Cena: 30 zł
Adresat: pedagodzy, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński