Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Elementy psychologii
  2. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
  3. Metodyka zajęć praktycznych
  4. Praktyka pedagogiczna


Cena: 920,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. Zm.)
Liczba godzin: 85
Kierownik formy: Agata Antkowska